Вакуум тусгаарлагчтай хоолойн цуврал

  • Вакуум тусгаарлагчтай хоолойн цуврал

    Вакуум тусгаарлагчтай хоолойн цуврал

    Вакуум тусгаарлагч хоолой (VI хоолой), тухайлбал Вакуум хүрэмтэй хоолой (VJ Piping) нь ердийн хоолойн дулаалгын төгс орлуулагч болгон шингэн хүчилтөрөгч, шингэн азот, шингэн аргон, шингэн устөрөгч, шингэн гели, LEG болон LNG дамжуулахад ашиглагддаг.