Вакуум тусгаарлагчтай хоолойн цуврал

  • Vacuum Insulated Pipe Series

    Вакуум тусгаарлагчтай хоолойн цуврал

    Вакуум тусгаарлагч хоолой (VI хоолой), тухайлбал Вакуум хүрэмтэй хоолой (VJ Piping) нь шингэн хүчилтөрөгч, шингэн азот, шингэн аргон, шингэн устөрөгч, шингэн гели, LEG болон LNG дамжуулахад ашиглагддаг бөгөөд ердийн хоолойн дулаалгын төгс орлуулагч юм.