Динамик вакуум насосны систем

  • Dynamic Vacuum Pump System

    Динамик вакуум насосны систем

    Вакуум хүрэмтэй хоолойг динамик ба статик VJ гэж хувааж болноДамжуулах хоолой.Статик вакуум хүрэмтэй хоолой нь үйлдвэрлэлийн үйлдвэрт бүрэн хийгдсэн.Динамик вакуум хүрэмтэй хоолой нь вакуум боловсруулалтыг талбай дээр хийдэг бөгөөд угсралт, боловсруулалтын үлдсэн хэсэг нь үйлдвэрлэлийн үйлдвэрт хэвээр байна.