Динамик вакуум насосны систем

  • Динамик вакуум насосны систем

    Динамик вакуум насосны систем

    Вакуум хүрэмтэй хоолойг Динамик ба Статик VJ гэж хувааж болноДамжуулах хоолой.Статик вакуум хүрэмтэй хоолой нь үйлдвэрлэлийн үйлдвэрт бүрэн хийгдсэн.Динамик вакуум хүрэмтэй хоолой нь вакуум боловсруулалтыг талбай дээр хийдэг бөгөөд угсралт, боловсруулалтын үлдсэн хэсэг нь үйлдвэрлэлийн үйлдвэрт хэвээр байна.